Advokat Randi H. Spydevold


Cand. Jur. 1995

Advokatvirksomhet fra 1999.

Spesialkonsulent i Bærum kommune. Advokatpraksis fra 1999. Ansatt i advokatfirmaet Holmen & Co. Partner fra 2000. Advokat på kontoret for fri rettshjelp i Oslo fra 2000-2016.

Randi Hagen Spydevold har opparbeidet seg særlig kompetanse innen forskjellige sider av familieretten. Så som samvær, daglig omsorg, foreldreansvar og DNA. Hun har arbeidet med flere profilerte saker som omhandler jenter som er holdt i utlandet mot sin vilje, og har i den forbindelse god erfaring i sin kontakt med forskjellige lands ambassader. Hun tar imot henvendelser fra jenter/kvinner som befinner seg i utlandet og som må ha hjelp til å komme tilbake til Norge. Hun har også en særlig interesse i alle aspekter i saker som omhandler vold, det være seg straff/bistand.

Advokat Spydevold har erfaring fra Strasbourg, se Krigsbarnsaken/Lebensborn, og fra UNHCR i Genève. Det er arbeid med saker som særlig er rettet mot brudd på menneskerettighetene.

Tilknyttet rosaprosjektet

Epost: r.h.spydevold@advokatene-i-sentrum.no

Tlf: 90016502