Fagområder

Vi arbeider innenfor de de fleste rettsområder med hovedvekt på følgende:
 • Barnerett - Barnefordeling, samvær, foreldreansvar
 • Barnevern - Omsorgsovertakelse, tilbakeføring, akuttvedtak, hjelpetiltak, adopsjon m. v.
 • Voldsoffererstattning
 • Strafferett- Bistandsadvokat, forsvarer, menneskehandel
 • Utlendingsrett - Klage, utvisning, familieinvandring m. v.
 • Barnebortføring
 • Tvangsekteskap
 • Arv - Testamenter, arveoppgjør
 • Skifte - Felleseieskifte mellom ektefeller, oppløsning av samboerskap, samboeravtaler
 • Husleieforhold
 • Erstatningsrett
 • Trygderett - Klagesaker- NAV