Om ossElisabeth Hagen

Cand. jur. 1983
Erfaring fra departement, politi og domstol Advokatvirksomhet fra 1988.

Elisabeth Hagen har lang erfaring som advokat og bred prosedyreerfaring. Arbeider med straffesaker, både som bistandsadvokat og forsvarer- Er siden 2011 utnevnt som fast bistandsadvokat for Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Siden juni 2013 inntatt på Justisdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring

Har erfaring fra barnebortføringssaker med tilknytning til ulike land; USA, Bahamas, Russland, England, India, Australia, Polen, Sverige, Tunis og Libya.

Rådgivning til foreldre og ungdom som frykter for bortføring eller å bli forhindret fra å returnere til Norge.

Har som advokat hatt forelesningsoppdrag for Politihøyskolen i Oslo, var medlem i ressursgruppen rundt Røde Kors's prosjekt «Informasjonstelefon mot tvangsgifte Buskerud» og foredragsserie for Sparebank Øst med tema kvinner og økonomi.

Epost: e.hagen@advokatene-i-sentrum.no

Tlf: 93040640
Karin Kleverud

Advokatsekretær

Karin er kunnskapsrik og med lang erfaring som sekretær. Hun har mye kontakt med klientene både på kontoret og per telefon.

Epost: post@advokatene-i-sentrum.no
Kaia Hagen Mannsaaker

Jusstudent

Bistår advokatene på kontoret.

Epost: k.h.mannsaaker@advokatene-i-sentrum.noRandi H. Spydevold

Cand. Jur. 1995

Advokatvirksomhet fra 1999.

Spesialkonsulent i Bærum kommune. Advokatpraksis fra 1999. Ansatt i advokatfirmaet Holmen & Co. Partner fra 2000. Advokat på kontoret for fri rettshjelp i Oslo fra 2000-2016.

Randi Hagen Spydevold har opparbeidet seg særlig kompetanse innen forskjellige sider av familieretten. Så som samvær, daglig omsorg, foreldreansvar og DNA. Hun har arbeidet med flere profilerte saker som omhandler jenter som er holdt i utlandet mot sin vilje, og har i den forbindelse god erfaring i sin kontakt med forskjellige lands ambassader. Hun tar imot henvendelser fra jenter/kvinner som befinner seg i utlandet og som må ha hjelp til å komme tilbake til Norge. Hun har også en særlig interesse i alle aspekter i saker som omhandler vold, det være seg straff/bistand.

Advokat Spydevold har erfaring fra Strasbourg, se Krigsbarnsaken/Lebensborn, og fra UNHCR i Genève. Det er arbeid med saker som særlig er rettet mot brudd på menneskerettighetene.

Tilknyttet rosaprosjektet

Epost: r.h.spydevold@advokatene-i-sentrum.no

Tlf: 90016502Kristian Spydevold

Assistent

Tidligere politi fra Asker og Bærum