Priser

Ordinære satser


Våre ordinære timespris er fra kr. 1.875 pr. time. Salærberegningen kan midlertidig variere ut i fra medgått tid, advokatens ekspertise og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad og betydning, utfall m. v.

Fastpris for enkeltoppdrag der medgått tid ikke overskrider 1 time, gjelder følgende enhetspriser:
  • Samboeravtale med enkle bestemmelser: 3.750,- inkl. mva.
  • Ektepakt med enkle bestemmelser: 3.750,- inkl. mva.
  • Testamente med enkle bestemmelser: 3.750,- inkl. mva.

Fri rettshjelp


Innenfor mange rettsområder har klienten krav på fri rettshjelp dersom inntekten ikke overskrider den inntektsgrense som fastsettes av Justisdepartementet. For enslige er inntektsgrensen kr 246 000,-, for samboere eller gifte kr. 369 000,- og det er en formuesgrense på 100 000,-. I alle saker blir muligheten for fri rettshjelp, eventuelt dekning gjennom klientens forsikringsordning, vurdert.

Dersom du har krav på fri rettshjelp gjelder offentlige satser. Egenandeler 1 x statens satser (p.t. kr. 995,- pr. time) for fritt rettsråd, og i tillegg 5x statens satser for fri sakførsel for domstolen.